Ochrana údajů

  1. Obecné
  2. Doba skladování
  3. Newsletter
  4. Vaše práva
  5. Partnerský program Amazon.co.uk

Shrnutí: Vaše údaje zpracováváme za účelem zasílání zboží a provozování těchto webových stránek. Nebudete od nás dostávat žádnou nevyžádanou reklamu.

1. Obecné informace

Shromažďování údajů. Při zahájení, uzavření, zpracování a zrušení kupní smlouvy shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme údaje v souladu se zákonnými ustanoveními.

Právním základem pro takové zpracování údajů je plnění smlouvy s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

Při návštěvě našich webových stránek se zaznamenává IP adresa, kterou váš počítač aktuálně používá, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho počítače, jakož i stránky, které jste si prohlíželi. To nám však neumožňuje vyvozovat žádné závěry o osobních údajích a ani to nemáme v úmyslu.

Osobní údaje, které nám poskytnete např. při objednávce nebo e-mailem (např. vaše jméno a kontaktní údaje), budou zpracovávány pouze za účelem korespondence s vámi a pouze za účelem, pro který jste nám údaje poskytli, např. v případě objednávky právě za účelem vyřízení vaší objednávky.

Právním základem pro takové zpracování údajů je v závislosti na konstelaci váš souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. d DSGVO.

Předávání údajů: V případě, že se jedná o údaje, které jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, je možné je předávat na základě tzv. Vaše údaje předáváme našim poskytovatelům služeb pouze v rozsahu nezbytném pro plnění služeb, například přepravní společnosti pověřené doručováním, aby vám mohla být zásilka doručena.

Totéž platí pro našeho poskytovatele skladových služeb, který zboží zabalí a připraví k odeslání.

Pro zpracování plateb předáváme vaše platební údaje úvěrové instituci pověřené platbou. V závislosti na způsobu platby to jsou: Stripe, Mollie, PayPal, Klarna, iDEAL, P24.

Poznámka ke společnosti Klarna: Společnost Klarna posuzuje vaši úvěruschopnost, aby mohla rozhodnout, zda vám umožní nákup na účet nebo platbu na splátky. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Klarna.

Při použití naší poštovní adresy v Berlíně bude vaše sdělení pro nás skenovat společnost Dropscan.de. Poté nám bude originál buď zaslán, nebo zničen v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu nemáme zákonnou povinnost nebo pokud jste s tím předem výslovně nesouhlasili.

Pokud k provádění a zpracování postupů zpracování využíváme služeb třetích stran, budeme dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

2 Doba uložení

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou uchovávány pouze do doby, než bude splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud je třeba dodržet lhůty pro uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva, může být doba uchovávání některých údajů až 10 let. Pokud se u nás zaregistrujete jako zákazník, ale do 30 dnů si nic neobjednáte, vyhrazujeme si právo váš účet vymazat.

3. Zasílání novinek

V průběhu objednávky máte možnost požádat o zasílání našeho newsletteru. Newsletter je zasílán e-mailem (v průměru maximálně 1x měsíčně) a obsahuje informace o nových produktech a nabídkách. Vaše osobní údaje, které zpracováváme za účelem zasílání newsletteru, neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou našeho případného poskytovatele služeb zasílání newsletteru, jak je vysvětleno výše v části "Sdílení údajů". Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit s budoucí účinností, a to prostřednictvím e-mailového kontaktu klammeraffe eichenhain.com, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, případně přímo odhlašovacího odkazu v e-mailu.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas se zpracováním v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

4. Vaše práva

Pokud již nesouhlasíte s uchováváním svých osobních údajů nebo pokud se tyto údaje staly nesprávnými, zajistíme v souladu s právními předpisy na základě příslušného pokynu vymazání, opravu nebo zablokování vašich údajů.

Máte také právo na přenositelnost údajů. To znamená, že máte právo obdržet všechny vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo na to, abychom tyto údaje předali jiné odpovědné straně.

Na požádání vám bezplatně poskytneme informace o všech osobních údajích, které o vás uchováváme.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, chcete-li získat informace, opravit, zablokovat nebo vymazat údaje, kontaktujte nás:


Bertrand Dahi
Kastanienweg 8
DE-34369 Hofgeismar
E-mail: kontakt klammeraffe eichenhain.com
Web: kontaktní formulář

5. Partnerský program amazon.de

Jsme účastníkem affiliate programu společnosti Amazon Europe S.à r.l. a partnerem reklamního programu, který byl vytvořen s cílem poskytnout webovým stránkám prostředek, jehož prostřednictvím lze získat náklady na reklamu umístěním reklam a odkazů na Amazon.de. Zásady ochrany osobních údajů Amazon.de naleznete zde.

Právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem na zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.