Právo na odstoupení od smlouvy

Tyto informace jsou určeny spotřebitelům.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží. To platí v případě, že jsme vaši objednávku zaslali v jednom balíku.

Pokud jsme vaši objednávku zaslali ve více než jednom balíku, lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat

Eichenhain.com - NEPOUŽÍVAT PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ - ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

E-mail: kontakt@eichenhain.com

Tel: +49 5671 749 2809

jasným prohlášením (např. dopisem nebo e-mailem zaslaným poštou) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejlevnější standardní dodání, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Na adresu:

Eichenhain.com - NEPOUŽÍVAT PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ - ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

E-mail: kontakt@eichenhain.com

Tel: +49 5671 749 2809

- Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*):

-objednáno dne (*)/přijato dne (*):

-Jméno spotřebitele/spotřebitelů:

-Adresa spotřebitele (spotřebitelů): -Jméno a příjmení spotřebitele ((*)): -Jméno a příjmení spotřebitele (*)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů):

(pouze v případě oznámení na papíře)

- Datum:


(*) Nehodící se škrtněte.