otisak

Molimo šaljite pisma (bez paketa) na:

Eichenhain.com
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

Pisma na ovu adresu bit će automatski skenirana za nas i poslana e-poštom. To čini organizaciju našeg ureda puno lakšom - a zauzvrat vam možemo pružiti bolju korisničku uslugu!

mjesto poslovanja

Eichenhain.com
Vlasnik Bertrand Dahi
Kastanienweg 8
DE-34369 Hofgeismar

(također odgovoran za sadržaj)

PDV ID: DE275286468
Web: kontakt obrazac
E-pošta: kontakt@eichenhain.com
GPG: Naš GPG ključ
Telefon: +49 (0) 5671 749 2809 - no odgovor ćete dobiti brže e-mailom ili kontakt formom nego telefonom, jer nemamo uobičajeno radno vrijeme.

Online rješavanje sporova u skladu s čl. 14. stavak 1. ODR-VO: Europska komisija osigurava platformu za internetsko rješavanje sporova (OS), koju možete pronaći ovdje pronaći.