pravo na odustanak

Ove su informacije namijenjene potrošačima.

pravo na odustanak

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu u posjed. Ovo vrijedi ako smo vašu narudžbu poslali u jednom paketu.

Ako smo vašu narudžbu poslali u više od jednog paketa, rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti

Eichenhain.com - NE KORISTITI ZA POVRAT ROBE
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ADRESA ZA POVRAT
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

E-pošta: kontakt@eichenhain.com

Telefon: +49 5671 749 2809

jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. Kako biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na odustajanje prije isteka roka za odustajanje.

Posljedice opoziva

Ako opozovete ovaj ugovor, platili smo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije ponuđene standardne isporuke od strane nas), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakvu smanjenu vrijednost robe koja proizlazi iz rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za povlačenje

Na:

Eichenhain.com - NE KORISTITI ZA POVRAT ROBE
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ADRESA ZA POVRAT
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

E-pošta: kontakt@eichenhain.com

Telefon: +49 5671 749 2809

- Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*):

-Naručeno (*)/primljeno (*):

-Ime potrošača(a):

-Adresa potrošača:

- Potpis potrošača:

(samo ako je obavijest na papiru)

- Datum:


(*) Izbrisati ako nije potrebno.