Ochrona danych

  1. Ogólne
  2. Czas przechowywania
  3. Newsletter
  4. Twoje prawa
  5. Program partnerski Amazon.co.uk

Podsumowanie: Przetwarzamy Twoje dane, aby wysłać Ci towar i obsługiwać tę stronę internetową. Nie będziesz otrzymywać od nas żadnych niezamówionych reklam.

1. ogólne

Gromadzenie danych. Podczas inicjowania, zawierania, przetwarzania i odwracania umowy kupna-sprzedaży gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest realizacja umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 b DSGVO.

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych rejestrowany jest adres IP aktualnie używany przez Państwa komputer, data i godzina, typ przeglądarki i system operacyjny Państwa komputera, jak również przeglądane strony. Nie pozwala nam to jednak na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących danych osobowych i nie zamierzamy tego robić.

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, np. przy składaniu zamówienia lub drogą elektroniczną (np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe), będą przetwarzane wyłącznie do korespondencji z Państwem i tylko w celu, w jakim Państwo nam je przekazali, np. w przypadku zamówienia właśnie w celu realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest, w zależności od konstelacji, Państwa zgoda na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 a DSGVO lub nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 d DSGVO.

Przekazywanie danych. Przekazujemy Państwa dane naszym usługodawcom tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług, np. firmie spedycyjnej zlecającej dostawę, aby przesyłka mogła zostać dostarczona do Państwa.

To samo dotyczy naszego dostawcy usług magazynowych, który pakuje towar i przygotowuje go do wysyłki.

W celu realizacji płatności przekazujemy Państwa dane dotyczące płatności instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności. W zależności od sposobu płatności są to: Stripe, Mollie, PayPal, Klarna, iDEAL, P24.

Uwaga dotycząca Klarna: Klarna ocenia Twoją zdolność kredytową, aby zdecydować o przyznaniu Ci zakupu na konto lub płatności ratalnej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy Klarna.

W przypadku korzystania z naszego adresu pocztowego w Berlinie, Państwa korespondencja zostanie dla nas zeskanowana przez firmę Dropscan.de. Następnie oryginał zostanie przesłany do nas lub zniszczony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zapewniamy, że nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub wcześniej wyraziliście Państwo na to wyraźną zgodę.

O ile w celu realizacji i obsługi procedur przetwarzania korzystamy z usług osób trzecich, będziemy przestrzegać przepisów prawa o ochronie danych.

2 Czas przechowywania

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane tylko do momentu spełnienia celu, w którym zostały nam powierzone. O ile okresy przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym muszą być przestrzegane, okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat. Jeżeli zarejestrują się Państwo u nas jako klient, ale w ciągu 30 dni nic nie zamówią, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa konta.

3. newsletter

W trakcie składania zamówienia mają Państwo możliwość zażądania otrzymywania naszego newslettera. Newsletter jest wysyłany pocztą elektroniczną (średnio nie częściej niż 1x w miesiącu) i zawiera informacje o nowych produktach i ofertach. Nie udostępniamy osobom trzecim Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w celu wysyłania newslettera, z wyjątkiem naszego dostawcy usług newslettera, jeśli dotyczy, jak wyjaśniono powyżej w części "Udostępnianie danych". W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera ze skutkiem na przyszłość, poprzez kontakt mailowy klammeraffe eichenhain.com, pocztą, lub poprzez formularz kontaktowy, lub bezpośrednio poprzez link rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 a DSGVO.

4. Twoje prawa

Jeżeli nie wyrażają już Państwo zgody na przechowywanie swoich danych osobowych lub dane te stały się nieprawidłowe, zorganizujemy usunięcie, korektę lub zablokowanie Państwa danych zgodnie z przepisami prawa na podstawie odpowiedniej dyspozycji.

Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że masz prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do tego, abyśmy przekazali te dane innemu odpowiedzialnemu podmiotowi.

Na żądanie udzielimy Państwu bezpłatnie informacji o wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, prosimy o kontakt:

Eichenhain.com
Inh. Bertrand Dahi
Kastanienweg 8
DE-34369 Hofgeismar
Email: kontakt klammeraffe eichenhain.com
Web: formularz kontaktowy

5. Program partnerski amazon.de

Jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Amazon Europe S.à r.l. i partnerem programu reklamowego, który został stworzony w celu zapewnienia stronom internetowym medium, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.de. Polityka prywatności Amazon.de znajduje się tutaj.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes w przetwarzaniu zgodnie z art. 6 (1) f DSGVO.