Allmänna villkor

 1. Tillämpningsområde
 2. Avtalspartner
 3. Avtalsspråk
 4. Konsumenternas ångerrätt och lagstadgat skadeståndsansvar vid fel
 5. Beställningsprocess, leverans och faktura
 6. Betalning
 7. Förbehåll för äganderätt
 8. Garanti
 9. Produktgranskningar
 10. Tillämplig lag
 11. Avtal om jurisdiktion för företagare
 12. Tvistlösning online för europeiska konsumenter

Allmänna villkor

(Följande allmänna villkor innehåller också juridisk information om dina rättigheter enligt bestämmelserna om distansavtal och elektronisk handel).

1. tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för alla leveranser från Eichenhain.com, c/o Scanbox #00307, Ehrenbergstr. 16A, DE-10245 Berlin (nedan kallat oss) till konsumenter (§ 13 BGB) och företagare (§ 14 BGB). I den mån enskilda punkter endast berör konsumenter eller företagare anges detta uttryckligen.

2. avtalspart

Försäljningsavtalet ingås med Eichenhain.com, ägare Bertrand Dahi, Kastanienweg 8, DE-34369 Hofgeismar.

3. avtalsspråk

Avtalsspråket är tyska.

4. Konsumenters ångerrätt och lagstadgad rätt till ansvar för fel.

Se här för din ångerrätt som konsument. Här hittar du en mall för ångerblankett. Oberoende av din ångerrätt har du lagstadgad ansvarsrätt för fel.

5 Beställningsprocess, leverans och faktura

5.1 Du gör din beställning genom att lägga de önskade produkterna i kundvagnen, gå till kassan och ange de uppgifter som krävs för beställningen, såsom leveransadress och fakturaadress, antingen som gäst utan konto eller som registrerad kund. Du får sedan möjlighet att kontrollera att beställningen är korrekt innan du bekräftar beställningen och skickar den till oss genom att klicka på knappen som informerar dig om att du är skyldig att betala för beställningen.

5.2 Vi skickar med DHL, vanligtvis nästa arbetsdag efter mottagandet av betalningen, om det inte finns något problem med beställningen som måste lösas först.

5.3 Ingen faktura bifogas leveransen. Vi skickar dock gärna en sådan via e-post som PDF-fil på begäran. Det är bara att skicka ett kort meddelande till oss. Naturligtvis kan du också skriva ut leveransbekräftelsen för dina handlingar.

6. Betalning

6.1 Betalning kan ske genom förskottsbetalning, kreditkort eller olika betaltjänstleverantörer som PayPal, Sofort och Giropay. Betalning kan också ske i kryptovalutor; återbetalningar, t.ex. vid återkallelse, sker dock i den ursprungliga kryptovalutan till aktuell kurs. Eurokursen är därför alltid avgörande.

6.2 Om du väljer förskottsbetalning kommer vi att ge dig våra bankuppgifter i orderbekräftelsen. Varorna kommer att skickas efter mottagandet av betalningen. Det finns en betalningstid på 5 arbetsdagar.

7. Förbehåll för äganderätt

Varorna förblir vår egendom tills full betalning har mottagits.

8. garanti

Inom 30 dagar återbetalar vi köpeskillingen om du är missnöjd med varorna. Meddela oss bara och vi skickar dig en retursedel inom Tyskland. Utanför Tyskland ber vi dig att själv stå för fraktkostnaderna.

I god tro omfattar detta dock endast normal testning. Naturligtvis kan du inte äta 96 % av varorna och sedan skicka tillbaka dem (vilket faktiskt redan har hänt). :)

Denna garanti existerar oberoende av dina juridiska rättigheter (se punkt 4).

9. Produktrecensioner

Produktrecensioner är "verifierade" om den e-postadress som anges för recensionen kommer från kunder.

Recensioner som är objektivt falska kommer att raderas av oss. Med "objektivt falsk" menar vi till exempel en dålig produktrecension även om eller för att produkten ännu inte har levererats.

10. tillämplig lag

Tysk lag ska tillämpas. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är utesluten.

11. avtal om jurisdiktion för företagare

Behörighetsort är vår affärsställe.

12. tvistlösning online för europeiska konsumenter

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du kan hitta här och använda i händelse av tvist. Det är frivilligt att använda plattformen.