Rätt till ångerrätt

Denna information är avsedd för konsumenter.

Ångerrätt

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit eller har tagit varorna i besittning. Detta gäller om vi har skickat din beställning i ett paket.

Om vi har skickat din beställning i mer än ett paket är ångerfristen fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka följande till oss

Eichenhain.com - DO NOT USE FOR RETURN OF GOODS
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ADRESS FÖR TILLBAKSÄNDNING
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

E-post: kontakt@eichenhain.com

Telefon: +49 5671 749 2809

genom en tydlig förklaring (t.ex. brev eller e-post som skickas med posten) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog underrättelsen om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste återlämna eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.

Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Exempel på avbeställningsblankett

Till:

Använd INTE för att returnera varor
Eichenhain.com
c/o Scanbox #00307
Ehrenbergstr. 16A
DE-10245 Berlin

ADRESS FÖR TILLBAKSÄNDNING
Eichenhain.com - RETOUR
c/o Monta Krefeld GmbH
Märkische Straße 10
DE-47809 Krefeld

E-post: kontakt@eichenhain.com

Telefon: +49 5671 749 2809

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*):

-Beställd den (*)/mottagen den (*):

-Konsumentens (konsumenternas) namn:

Konsumentens (konsumenternas) namn: -Namn på konsumenten (konsumenterna):

- Konsumentens (konsumenternas) underskrift:

(endast vid anmälan på papper)

- Datum:


(*) Stryk det som inte är tillämpligt.