Uppgiftsskydd

  1. Allmänt
  2. Lagringens varaktighet
  3. Nyhetsbrev
  4. Dina rättigheter
  5. Affiliateprogram för Amazon.co.uk

Sammanfattning: Vi behandlar dina uppgifter för att skicka dig dina varor och för att driva denna webbplats. Du kommer inte att få någon oönskad reklam från oss.

1. Allmänt

Insamling av uppgifter. När vi initierar, ingår, bearbetar och återkallar ett köpeavtal samlar vi in, lagrar och bearbetar uppgifter i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är uppfyllandet av ett avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b DSGVO.

När du besöker våra webbplatser loggas den IP-adress som för närvarande används av din dator, datum och tid, webbläsartyp och operativsystem för din dator samt de sidor du har tittat på. Detta gör det dock inte möjligt för oss att dra några slutsatser om personuppgifter och vi har inte för avsikt att göra det.

De personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. när du gör en beställning eller via e-post (t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter), kommer endast att behandlas för korrespondens med dig och endast i det syfte för vilket du har lämnat uppgifterna till oss, t.ex. vid en beställning just för att behandla din beställning.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är, beroende på konstellationen, ditt samtycke till behandling i enlighet med artikel 6.1 a DSGVO eller vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 d DSGVO.

Överföring av uppgifter. Vi överför dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer endast i den mån det är nödvändigt för att tjänsterna ska kunna fullgöras, till exempel till det rederi som har fått i uppdrag att leverera så att försändelsen kan levereras till dig.

Detsamma gäller vår leverantör av lagertjänster som packar varorna och förbereder dem för avsändning.

För att hantera betalningar överlämnar vi dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att genomföra betalningen. Beroende på betalningsmetod är dessa: Stripe, Mollie, PayPal, Klarna, iDEAL, P24.

Anmärkning om Klarna: Klarna bedömer din kreditvärdighet för att avgöra om du ska beviljas köp på konto eller delbetalning. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Klarnas integritetspolicy.

När du använder vår postadress i Berlin kommer ditt meddelande att skannas åt oss av företaget Dropscan.de. Därefter skickas originalet antingen till oss eller förstörs i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

Vi försäkrar dig om att vi inte kommer att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om vi inte är juridiskt skyldiga att göra det eller om du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta i förväg.

I den mån vi använder tredje parts tjänster för genomförande och hantering av behandlingsförfaranden kommer vi att följa bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

2 Lagringens varaktighet

Personuppgifter som lämnas till oss via vår webbplats kommer endast att lagras tills det syfte för vilket de anförtrotts oss har uppfyllts. I den mån lagringstider enligt handels- och skattelagstiftningen måste iakttas kan lagringstiden för vissa uppgifter vara upp till 10 år. Om du registrerar dig hos oss som kund men inte beställer något inom 30 dagar förbehåller vi oss rätten att radera ditt konto.

3. Nyhetsbrev

Under din beställning har du möjlighet att begära att få vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas via e-post (i genomsnitt inte mer än 1x per månad) och innehåller information om nya produkter och erbjudanden. Vi kommer inte att göra dina personuppgifter som vi behandlar för att skicka nyhetsbrevet tillgängliga för tredje part, med undantag för vår leverantör av nyhetsbrevstjänster, i förekommande fall, vilket förklaras ovan under avsnittet "Datadelning". Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet med framtida verkan, via e-post kontakt klammeraffe eichenhain.com, via post, eller via kontaktformuläret, eller direkt via avregistreringslänken i e-postmeddelandet.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke till behandlingen i enlighet med artikel 6.1 a DSGVO.

4. Dina rättigheter

Om du inte längre samtycker till lagring av dina personuppgifter eller om dessa uppgifter har blivit felaktiga, kommer vi att se till att dina uppgifter raderas, korrigeras eller blockeras i enlighet med de rättsliga bestämmelserna på grundval av en motsvarande instruktion.

Du har också rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att alla personuppgifter som du har lämnat i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att få oss att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig part.

På begäran ger vi dig kostnadsfri information om alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse, blockering eller radering av uppgifter, vänligen kontakta oss:

Eichenhain.com
Inh. Bertrand Dahi
Kastanienweg 8
DE-34369 Hofgeismar
E-post: kontakt klammeraffe eichenhain.com
Webb: kontaktformulär

5. Affiliateprogram för amazon.de

Vi är deltagare i Amazon Europe S.à r.l.:s affiliateprogram och partner i reklamprogrammet, som utformades för att tillhandahålla ett medium för webbplatser genom vilket reklamkostnader kan intjänas genom att placera annonser och länkar till Amazon.de. Sekretesspolicyn för Amazon.de finns här.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ett legitimt intresse av behandling enligt artikel 6.1 f i DSGVO.