Status som icke-vinstdrivande företag

Vår filantropiska verksamhet

Vi anser att företag bör engagera sig i filantropisk verksamhet. Vi har redan gett ekonomiskt stöd till följande organisationer. Informationen inom parentes avser datumet för donationerna. I regel donerar vi till en organisation varje månad.

Tyska stiftelsen för världsbefolkningen

DSW arbetar för att alla människor ska ha tillgång till sexualundervisning och frivillig familjeplanering.

Digitale Gesellschaft e.V.

Syftet med föreningen är att skapa ett kampanjinriktat initiativ för en medborgarrätts- och konsumentvänlig nätpolitik. Relevanta projekt är bland annat kampen mot datalagring och kampen för nätneutralitet. Digitale Gesellschaft e.V. grundades i miljön av Netzpolitik.org.

Föreningen för bevarande av gamla och utrotningshotade husdjursraser (GEH).

Namnet säger allt. Föreningen är engagerad i gamla och utrotningshotade husdjursraser. Sedan GEH grundades har ingen ras dött ut i Tyskland.

Mundraub.org

Under mottot "Fri frukt för fria medborgare" katalogiseras platser med herrelösa och allmänt tillgängliga nyttoväxter för att uppmärksamma och skydda vårt bortglömda kulturlandskap.

Naturschutzbund Deutschland e.V.

NABU vill inspirera människor till att agera för naturen genom gemenskapsåtgärder. Några av de projekt som bedrivs finns här. Bland annat finns projektet "Welcome Wolf", som syftar till att skydda vargar som lever i Tyskland.

Netzpolitik.org

Netzpolitik.org är en journalistisk plattform för digitala medborgerliga rättigheter.

Stiftelsen Wau Holland

Wau Holland var en tysk journalist och datoraktivist. År 1981 var han en av grundarna av Chaos Computer Club. Stiftelsen står Chaos Computer Club nära och försöker bevara och fortsätta Wau Hollands fritänkande synsätt. En förteckning över projekt finns här.

Wikipedia

Även om vissa Wikipedia-administratörer njuter för mycket av sin makt är Wikipedia fortfarande ett enastående projekt.