ochrana dat

  1. Všeobecné
  2. Doba skladování
  3. Zpravodaj
  4. Vaše práva
  5. Přidružený program Amazon.de

Shrnutí: Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli zasílat zboží a provozovat tyto webové stránky. Neobdržíte od nás žádnou nežádoucí reklamu.

1. Obecná

Sběr dat

Při zahájení, uzavření, zpracování a zrušení kupní smlouvy shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme údaje v rámci zákonných ustanovení. Toto jsou vaše kmenová data zákazníka včetně platebních údajů.

Právním základem pro takové zpracování údajů je plnění smlouvy s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 b GDPR.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenává se IP adresa používaná vaším počítačem, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho počítače a také stránky, které si prohlížíte. Není pro nás možné ani zamýšlené činit závěry o osobních údajích.

Osobní údaje, které nám poskytnete, např. Údaje, které poskytnete, například při zadávání objednávky nebo e-mailem (např. vaše jméno a kontaktní údaje), budou zpracovány pro korespondenci s vámi a za účelem, pro který jste nám údaje poskytli, například při zadávání objednávky zpracovat vaši objednávku.

Právním základem pro takové zpracování údajů je v závislosti na konstelaci váš souhlas se zpracováním v souladu s čl. 6 odst. 1 a GDPR nebo náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 f GDPR.

Sdílení dat

Vaše údaje předáváme našim poskytovatelům služeb v rozsahu, který je nezbytný pro splnění služeb, například přepravní společnosti pověřené doručením (obvykle DHL), aby vám mohla být zásilka doručena.

Totéž platí pro našeho poskytovatele skladových služeb, který zboží zabalí a připraví k expedici.

Pro zpracování plateb předáváme vaše platební údaje úvěrové instituci nebo poskytovateli platebních služeb odpovědnému za platbu.

Poznámka ke společnosti Klarna: Společnost Klarna posuzuje vaši bonitu, aby rozhodla, zda můžete nakupovat na účet nebo platit na splátky. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Klarna .

Když použijete naši poštovní adresu v Berlíně, vaši komunikaci pro nás bude skenovat společnost Dropscan.de. Originál nám bude poté zaslán nebo zničen v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Cloudways používáme k hostování webových stránek a Hetzner k hostování dalších dat, jako jsou kopie faktur.

Naším poskytovatelem e-mailových služeb je Fastmail.

CleverReach používáme pro newslettery a segmentaci zákazníků.

Datové přenosy

Náš poskytovatel e-mailových služeb Fastmail sídlí v Austrálii. Předávání údajů se provádí na základě standardních smluvních doložek Komise.

2. Doba skladování

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou uchovávány pouze do splnění účelu, pro který nám byly svěřeny. Pokud musí být dodrženy obchodní a daňové lhůty uchovávání, může být doba uchovávání určitých údajů až 10 let. Pokud se u nás zaregistrujete jako zákazník, ale do 30 dnů si nic neobjednáte, vyhrazujeme si právo váš účet smazat.

3. Zpravodaje

Můžete se také přihlásit k odběru našeho newsletteru. Newsletter je zasílán e-mailem (v průměru ne více než jednou měsíčně) a obsahuje informace o nových produktech a nabídkách a také další věci, které nás zajímají.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme za účelem zasílání newsletteru, nezpřístupníme třetím stranám, kromě našich poskytovatelů služeb newsletteru, jak je vysvětleno výše v části „Sdílení údajů“.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli s účinností do budoucna odhlásit prostřednictvím e-mailového kontaktního klipu opice eichenhain.com, poštou nebo pomocí kontaktního formuláře nebo přímo pomocí odkazu pro odhlášení v e-mailu.

Právním základem zpracování údajů je váš souhlas se zpracováním v souladu s čl. 6 odst. 1 a GDPR.

4. Vaše práva a možnosti kontaktování

Pokud již nesouhlasíte s ukládáním vašich osobních údajů nebo pokud se stanou nesprávnými, vaše údaje vymažeme, opravíme nebo zablokujeme na základě příslušných pokynů v rámci zákonných ustanovení.

Máte také právo na přenositelnost údajů. To znamená, že veškeré vámi poskytnuté osobní údaje dostáváte ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo, abychom tyto údaje předali jiné odpovědné osobě.

Na vyžádání obdržíte bezplatné informace o všech osobních údajích, které o vás máme uloženy.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů nebo pro informace, opravu, blokování nebo vymazání údajů, kontaktujte nás:

Eichenhain.com
Majitel Bertrand Dahi
Ulice Alte Eisenacher 25
DE-99834 Gerstungen
E-mail: kontaktujte spider monkey eichenhain.com
Web: kontaktní formulář

5. Partnerský program Amazon.de

Jsme účastníkem programu Amazon Europe S.à rl Associates Program a přidruženou společností reklamního programu, jehož cílem je poskytnout webovým stránkám způsob, jak získat reklamní poplatky umístěním reklam a odkazů na Amazon.de. Zásady ochrany osobních údajů Amazon.de naleznete zde .

Právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem na zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 f GDPR.